Informacje o podmiocie leczniczym

 1. Podmiot leczniczy (zwany dalej: „Podmiotem Leczniczym”) działa pod firmą: „Centrum Rehabilitacji Gołda DARIUSZ GOŁDA” z siedzibą pod adresem: ul. Storczykowa 7, 42-224 Częstochowa, numer NIP: 9490000755 oraz REGON: 150152736.
 2. Dane adresowe i korespondencyjne Podmiotu Leczniczego:
  Adres korespondencyjny podmiotu leczniczego: ul. Storczykowa 7, 42-224 Częstochowa
  Numer telefonu podmiotu leczniczego: 602 385 597
  Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego: dariusz.fiz@gmail.com
  Adres strony internetowej podmiotu leczniczego: www.rehabilitacja-golda.pl
 3. Podmiot Leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer księgi rejestrowej: 000000251301, organ rejestrowy: Wojewoda Śląski.
 4. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 5. Podmiot Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, polegających na:
  1. diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
  2. kwalifikowaniu i planowaniu fizykoterapii;
  3. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
  4. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
  5. prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
  6. wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
  7. nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
 6. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa ustalony przez Kierownika cennik.
Warning: Undefined array key "fpw_events" in /usr/home/przemyslaw-zajac/domains/rehabilitacja-golda.pl/public_html/wp-content/plugins/fb-page-widget/fb-page-widget.php on line 339 Warning: Undefined array key "fpw_messages" in /usr/home/przemyslaw-zajac/domains/rehabilitacja-golda.pl/public_html/wp-content/plugins/fb-page-widget/fb-page-widget.php on line 342